Website Banner
       
 
 

 
บริษัท บี.ที.ที.คอนสตรัคชั่น จำกัด
ให้การรับประกันคุณภาพงานของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯเป็นผู้วางระบบเอง 
ระยะเวลาสูงสุดถีง 5 ปี
   
วิสัยทัศน์
      
       เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการงานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบสีเคลือบพื้นของงานศูนย์บริการรถยนต์,โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ด้วยคุณภาพและการรับประกันที่ดีพร้อมบริการหลังการขายเพื่อเสริมสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ  บริษัทฯจึงให้มีการประเมินผลด้านความพึงพอใจในงานด้านบริการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
      
       18 ปี ที่ผ่านมานั้นเรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศและในภูมิภาคนี้เพื่อการให้บริการเคลือบสีพื้นสำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภทด้วยทีมงานที่ดีและจัดหาเครื่องมือ-อุปกรณ์ทันสมัยมีคุณภาพ เพื่อที่ส่งมอบงานให้ทันเวลา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมีการพัฒนาในกระบวนการทำงานรวมถึงบุคลากรอย่างต่อเนื่องพร้อมยินดีรับคำแนะนำจากลูกค้าด้วยความเต็มใจ
                                         
       นโยบายด้านบุคคลากร มีการจัดอบรมพนักงานให้มีจิตสำนึกทางด้านงานบริการที่ดีให้กับลูกค้า มีคุณธรรม  โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม จัดสวัสดิการพนักทุกคน และปฏิบัติตามกฏหมายกำหนด พร้อมให้คำปรึกษาแนะแนวความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ และความถนัดของแต่ละบุคคล
     
       นโยบายทางสังคมให้ความสนับสนุนกับกิจกรรมของภาครัฐและเอกชน   ส่ง-เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมสถาบันการศึกษาและ องค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ
 
**********
       
    
 
 
Current Pageid = 2